מבוא


קרן המלגות לעולי הולנד וצאצאיהם הנה קרן עצמאית ללא מטרות רווח, הפועלת בשיתוף פעולה הדוק עם ארגון עולי הולנד. ראה www.ioh.co.il .
מקורות הכסף הם מעיזבונות, מתרומות ממוסדות שונים בהולנד, מפרטיים ובשנים האחרונות בעיקר מכספי ה"מרור" הקולקטיביים.
מידי שנה מחולקים כל הכספים שהתקבלו במשך כל השנה למלגות לימודים לסטודנטים.


מייל: mail@milga-nl.org.il

הפניה לאורך כל מסמך זה היא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ונשים הרוצות להגיש בקשה למלגה מתבקשות לקרוא את הכתוב כאילו נכתבו גם בלשון נקבה,ואתכן הסליחה.