לוח זמנים

לוח הזמנים שלנו קבוע לאורך כל השנים:

הגשת בקשה – מתחילת שנת הלימודים האקדמית עד סוף חודש דצמבר.

                   בקשות מוגשות אך ורק דרך האינטרנט באמצעות האתר שלנו: www.milga-nl.org.il

                   המסמכים הדרושים עם הבקשה, יש להגיש תוך 7 ימים מיום הגשת הבקשה.
מסמך חסר יפסול את הבקשה.

בדיקת שלמות – שלמות ותקינות החומר שהוגש, נבדק עד אמצע חודש ינואר.

דיוני הנהלה    -  מחודש ינואר עד מרץ.

חישובי גובה מלגה – ממחצית חודש מרץ

חלוקת המלגות – במחצית השנייה של חודש מרץ.


מייל: mail@milga-nl.org.il

הפניה לאורך כל מסמך זה היא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ונשים הרוצות להגיש בקשה למלגה מתבקשות לקרוא את הכתוב כאילו נכתבו גם בלשון נקבה,ואתכן הסליחה.