הרשמה לארגון עולי הולנד


יוצא הולנד נכבד/ה,
צאצאך פנה לקרן המלגות לעולי הולנד וצאצאיהם בבקשה לקבלת מלגת לימודים.


לקרן המלגות יש קשרים הדוקים עם ארגון עולי הולנד (IOH ) שאינך נמנה עם חבריו  כעת.
ארגון עולי הולנד גדול וחזק ככל שניתן מהווה גורם חשוב לכל יוצאי הולנד, הן לקשר בין העולים עצמם (פגישות, עלון, סיוע הדדי, בתי אבות ועוד) והן לייצוג עניינינו המשותפים בהווה ובעתיד כלפי שלטונות, מוסדות וארגונים אחרים בישראל ובהולנד.


להצטרפות לארגון עולי הולנד פנה עוד היום למשרד: שדרות יהודית 10 תל אביב 61575, טל. 03-5625611 בימים א-ה בין השעות 9-15, פקס 03-5625575, או בדואר לת"ד 57704 תל אביב 61575, או בדואר אלקטרוני ioh@netvision.net.il.


הנהלת הקרן מדגישה שהאמור לעיל הנה המלצה בלבד וההחלטה נשארת כמובן בידיך.


בכבוד רב,
הנהלת קרן המלגות לעולי הולנד וצאצאיהם


מייל: mail@milga-nl.org.il

הפניה לאורך כל מסמך זה היא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ונשים הרוצות להגיש בקשה למלגה מתבקשות לקרוא את הכתוב כאילו נכתבו גם בלשון נקבה,ואתכן הסליחה.