קביעת גובה המלגה

א.     לקרן אין קרן קבועה שממנה מחולקות המלגות. מידי שנה מתקבלות תרומות לקרן מגורמים שונים ומידי שנה מחולק גם כל הכסף שנכנס. כך יכול לקרות שבשנה מסוימת אנחנו יכולים להעניק מלגות יותר נדיבות מאשר בשנים אחרות.

ב.     ההנהלה הנהיגה שיטת ניקוד להערכת הבקשה למלגה. 

ג.     ההנהלה מתכנסת מידי שבוע ובוחנת את הבקשות למלגה.

ד.     רק בתום בדיקת לכל הבקש טופסי הבקשה וצבירת כל הנקודות שהוענקו לכל הבקשות, נקבע ערך נקודה בשקלים. אי לכך איננו יודעים מראש מה יהיה גובה המלגה של סטודנט מסוים עד שלא נבדקו כל הבקשות ונקבע ערך הנקודה.

ה.        ערך הנקודה נקבע ע"י הנוסחה הפשוטה הבאה: ס"ה הכנסות הקרן, לחלק בס"ה הנקודות שהוענקו לכל הבקשות = ערך נקודה בשקלים.

ו.       לחישוב גובה המלגה לכל בקשה, מכפילים את סך הנקודות של הבקשה הבודדת בערך הנקודה מהסעיף הקודם, מעגלים ל-100 השקלים הקרובים ומקבלים את סכום המלגה.

 


מייל: mail@milga-nl.org.il

הפניה לאורך כל מסמך זה היא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ונשים הרוצות להגיש בקשה למלגה מתבקשות לקרוא את הכתוב כאילו נכתבו גם בלשון נקבה,ואתכן הסליחה.