קצת היסטוריה


קרן המלגות לעולי הולנד וצאצאיהם נוסדה ב-1959 בעקבות רעיון של אלי דסברג שהיה חבר בקרן ההלוואות של ארגון עולי הולנד. קרן ההלוואות נתנה סכומי כסף כהלוואה שהיה צריך להחזיר. אלי דסברג שהיה גם חבר בהנהלת הפדרציה של בתי היתומים בהולנד שלאחר מלה"ע השנייה, הציע לפדרציה להקים קרן מלגות שתעניק ולא תלווה סכומים צנועים לסטודנטים נזקקים ממוצא הולנדי. הרעיון התקבל וכך הוענקו ב-1959 שלוש מלגות בסכום כולל של 850 ל"י.

אדם נוסף שתרם רבות לקידום קרן המלגות היה ליאו כהן, שביחד עם רעייתו ריק דאג במשך שנים להעביר סכומים מאנשים שונים לטובת הקרן.

ליאו כהן שניהל את הארגונים המאוחדים להגנת הילדים באמסטרדם, יצא לפנסיה בשנת 1978. ליאו ביקש שלא יביאו לו מתנות פרידה לרגל פרישתו וביקש שיעלו תרומה למען קרן המלגות. באותה שנה ליאו העביר סכום של 56,000 גולדן הולנדיים לקרן המלגות ובשל כך הוחלט להוסיף את שמו ושם אשתו לשם הרשמי של הקרן שנקראת מאז קרן המלגות לעולי הולנד וצאצאיהם על שם ליאו וריק כהן.
ב-1978 הוענקו 24 מלגות בסך כולל של 76,500 ל"י.

עם השנים הלכו וגדלו הבקשות למלגה, כך שנאלצנו לתחום את הזכאות למלגה ללימודים אקדמאיים, לימודי מקצוע שאיננו אקדמי  ולעבודה מדעית הקשורה ביהדות הולנד.


מייל: mail@milga-nl.org.il

הפניה לאורך כל מסמך זה היא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ונשים הרוצות להגיש בקשה למלגה מתבקשות לקרוא את הכתוב כאילו נכתבו גם בלשון נקבה,ואתכן הסליחה.