אינך זכאי לקבלת מילגה מכיוון שקיבלת כבר 3 פעמים מלגה, (ראה תנאי זכאות בהמשך הדף)

שים לב: השנה יש שינויים בתנאי הזכאות למלגה, לפני מילוי הטופס אנא קרא בעיון את תנאי הזכאות ואשר בסוף הדף.

הגדרות

 

הקרן
קרן המלגות לעולי הולנד וצאצאיהם ע"ש ליאו וריק כהן (ע"ר).

 

 

הנהלה

 

הנהלת קרן המלגות מונה לפחות שבעה חברים מהם נציג אחד מארגון עולי הולנד בישראל.

 

כל חברי ההנהלה הם עולים מהולנד. הם מבצעים את תפקידם על בסיס התנדבותי בלבד ללא שום פיצוי או החזרי הוצאות למעט הוצאות משרדיות ודואר.

 

ההנהלה בוחרת מתוכה ועד המורכב מיושב ראש, ממלא מקום יושב ראש, גזבר ומזכיר,

 

האסיפה הכללית השנתית. ההנהלה סוקרת את התהליכים והנהלים שחלו בשנה שחלפה והאסיפה דנה אם יש לבצע בהם שינויים לקראת שנת הלימודים הבאה. היא סוקרת את הדו"ח הכספי המוגש ע"י רואה החשבון של הקרן, כמו כן ההנהלה סוקרת את דו"ח הביקורת המוגש ע"י ועדת הביקורת של העמותה. האסיפה מצביעה אם לאשר את הדו"חות, בוחרת ועד חדש, ועדת ביקורת חדשה ומורשי חתימה מטעם העמותה.

פרוטוקול של האסיפה הכללית השנתית נשלח ביחד עם הדו"חות המצוינים לעיל לרשם העמותות במשרד המשפטים ומידי שנה העמותה זוכה באישור על ניהול תקין.

 

 

המלגה

 

הנהלת הקרן מתכנסת בחודשים ינואר עד מרץ בכל שנה כדי לבחון את הבקשות למלגה.

כל בקשה מוערכת ע"י ההנהלה באמצעות תוכנה משוכללת המעניקה ניקוד לכל בקשה בהתאם לפרטים שמולאו ע"י מבקש הבקשה. ההנהלה מוסמכת לאשר או לדחות בקשה למלגה או להוסיף ולגרוע נקודות הכל על פי שיקול דעתה בהתאם לקריטריונים שנקבעו ובהתאם לתנאים המיוחדים של מבקש המלגה. לכל בקשה נערכת הצבעה גלויה בין חברי ההנהלה וגורל הבקשה נקבע על פי רוב קולות.

אחרי שנבחנו כל הבקשות למלגה והוענקו להם נקודות, צוברים את כל הנקודות, ועל ידי חלוקת סכום הכסף שהצטבר לחלוקה בסך כל הנקודות נקבע ערך נקודה בודדת. הכפלת הנקודות של בקשה בודדת בערך הנקודה  הבודדת קובע את גובה המלגה שתוענק לאותה בקשה.

 

 

לוח זמנים

 

לוח הזמנים שלנו נשמר קבוע במשך השנים.

הגשת בקשות – מתחילת שנת הלימודים האקדמית עד סוף חודש דצמבר.
בקשות ניתן להגיש אך ורק באמצעות האתר שלנו
www.milga-nl.org.il מסמכים הנדרשים ללוות את הבקשה יש לשדר תוך 7 ימים מיום הגשת הבקשה.     גם המסמכים הנדרשים ללוות את הבקשה יש לשדר אך ורק דרך האתר שלנו.
                     מסמכים חסרים יגרמו לדחיית הבקשה!

שלמות הבקשה – החומר שנשלח ע"י מבקש הבקשה נבדק על נכונות ושלמות עד אמצע חודש ינואר.

 

דיוני הנהלה – בחינת הבקשות ע"י הנהלת העמותה וקביעה אם להעניק מלגה או לדחות את הבקשה, בחודשים ינואר ופברואר.

 

חישוב גובה המלגה – עד אמצע חודש מרץ.

 

משלוח המלגות – במחצית השניה של חודש מרץ.

 

הקשר ההולנדי – אדם בקרבה ראשונה (אב, אם, סבא או סבתא)

 

 1. יליד הולנד שעלה ארצה מהולנד.
 2. יליד ארץ אחרת שעלה מהולנד ובזמן עלייתו היה בעל אזרחות הולנדית
 3. יליד ארץ אחרת שחי בעצמו בהולנד לפחות 10 שנים טרם עלייתו ישירות מהולנד ובעת הגשת הבקשה למלגה עדיין בחיים.
 4. לגבי "יורד" מישראל שחי בהולנד לפחות 10 שנים וחזר לישראל ישירות מהולנד, חלה ההגבלה שתוענק מלגה ל"חוזר" בלבד ולא לילדיו או נכדיו.
 5. יליד הולנד שהיה גר בהולנד לפחות 10 שנים ועלה לארץ מארץ אחרת תוך 3 שנים מיום עזיבתו את הולנד.

  

צאצאים

ילדים או נכדים של הקשר ההולנדי

  

לימודים

לימודים על-תיכוניים ללימודי תואר ראשון או שני, או ללימודי מקצוע במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או על ידי משרד החינוך.

  

הכנסות

הכנסות רווק – הכנסות הרווק עצמו והכנסות הוריו.
הכנסות נשוי – הכנסות המבקש והכנסות בן/בת זוגו
.

  

סיסמא

הסיסמא הוא קוד אישי שלך בעל 6 תווים (מספרים ו/או אותיות) אותם אתה קובע.
בעזרת מספר תעודת הזהות והסיסמא אפשר להיכנס לטופס הבקשה עד להשלמתו ושליחתו.
באמצעות תעודת הזהות וסיסמא תוכל גם לעקוב אחרי מצב הבקשה שלך, ולבדוק אם קיבלת הודעות מהקרן .

 

  

זכאות


הנך זכאי להגיש בקשה למלגה אם הנך עונה על התנאים הבאים:

  1. הנך יליד הולנד או יש לך קשר הולנדי כפי שמוגדר בהגדרות לעיל
  2. הנך לומד לתואר ראשון או שני או לימודי מקצוע כמוגדר בסעיף לימודים בהגדרות
  3. הנך לומד שנה שניה לאחר שסיימת שנת לימודים ראשונה בהצלחה
  4. עוד לא קיבלת 3 פעמים מלגה מקרן המלגות לעולי הולנד וצאצאיהם
  5. ההכנסות לנפש בביתך אינן עולות על 7000 ₪
  6. אם ההכנסות לנפש בביתך עולות על 5000 ₪ אך נמוכות מ-7000 ₪ הנך רשאי להגיש בקשה אך הענקת מלגה במקרה זה לא מובטחת
  7. שכר הלימוד שעליך לשלם איננו נמוך מ-8,000 ₪ ולא גבוה מ-20,000 ₪
  8. גילך פחות מ-40 שנה
  9. יש לך מסמכים רשמיים המוכיחים את הנ"ל. שים לב: חוסר במסמך ידחה את בקשתך על הסף!

    

  אני מצהיר שקראתי והבנתי את ההגדרות ותנאי הזכאות. להמשך לחץ על מילוי בקשה 
                                                                         

  

 

מייל: mail@milga-nl.org.il

הפניה לאורך כל מסמך זה היא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ונשים הרוצות להגיש בקשה למלגה מתבקשות לקרוא את הכתוב כאילו נכתבו גם בלשון נקבה,ואתכן הסליחה.