הוראות כלליות

ענה על כל השאלות. החלטות הנהלת הקרן מתבססות רק על תשובותיך המלאות והמסמכים שהנך מתבקש לצרף. אי מתן תשובה לשאלה עלולה לגרום לפסילת הבקשה כולה!!!

  1. אנו יכולים לטפל בבקשות למלגה רק מפונים שיש להם "קשר הולנדי" (ראה "קשר הולנדי" בהגדרות שלעיל ).
  2. זכאים להגיש בקשה למלגה, סטודנטים עם "קשר הולנדי" שגילם אינו עולה על 40.
  3. זכאים להגיש בקשה למלגה סטודנטים הלומדים בישראל, שנה ב' או מעלה, במוסדות חינוך להשכלה על תיכונית המוכרים ע"י משרד החינוך או הלומדים לראשונה לימודי מקצוע על תיכוני.

  4. בקשות למלגה ניתן להגיש באמצעות אתר האינטרנט בלבד. הקש את מספר תעודת הזהות שלך בחלון שבמסך הבית, הוסף סיסמא בת 6 תווים, שאתה קובע, ואז ייפתח המסך הראשון של השאלון. את הבקשה ניתן להגיש מתחילת שנת הלימודים האקדמית ועד סוף חודש דצמבר של אותה שנה. לא ניתן להגיש בקשות באמצעים אחרים.

  5. בגמר מילוי השאלון, באפשרותך להעלות את כל המסמכים הנדרשים בעזרת תהליך אוטומטי על מנת להקל על הרישום. רשימת המסמכים תוצג והנך יכול להדפיס את הרשימה ולצאת מהמערכת.

    אחרי שהכנת את כל המסמכים, עליך לסרוק אותם אחד אחד (סוגי קבצים אפשריים הם: jpg,pdf,tif,doc.). כעת אפשר להיכנס מחדש למערכת בעזרת מספר תעודת זהות וסיסמתך ולחזור לשלב "הזנת מסמכים" ולהעלות את המסמכים לאתר.

  6. * ליד שדה, מסמן שדה חובה

 


מייל: mail@milga-nl.org.il

הפניה לאורך כל מסמך זה היא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ונשים הרוצות להגיש בקשה למלגה מתבקשות לקרוא את הכתוב כאילו נכתבו גם בלשון נקבה,ואתכן הסליחה.