התקשרות


דוא"ל.
הקשר אתך נעשה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד. כל ההודעות מהקרן, כולל הודעות זכייה או דחייה יימסרו באמצעות כתובת הדוא"ל שלך. לכן הקפד להודיע לנו על כל שינוי שחל בכתובת זו!!

סטודנט שלא קיבל תשובה לבקשתו עד תחילת אפריל, מתבקש ליצור עמנו קשר באמצעות " צור קשר".


מייל: mail@milga-nl.org.il

הפניה לאורך כל מסמך זה היא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ונשים הרוצות להגיש בקשה למלגה מתבקשות לקרוא את הכתוב כאילו נכתבו גם בלשון נקבה,ואתכן הסליחה.